DiversitAS

A DiversitAS (Sokszínűség-Migráció-Oktatás) a hannoveri Leibniz Egyetem sokszínűséggel, migrációval és oktatással foglalkozó, kutatás és oktatás közötti párbeszéd és kapcsolat tudományos központja. www.diversitas.uni-hannover.de/273.html (2012 óta, valamint 1985 óta mint Interpaed)

EMAT

Az EMAT projekt olyan súlyos problémákra kereste a választ, mint a migránsok és családjaik kizsákmányolása, alulfoglalkoztatottsága és munkanélkülisége az európai munkaerőpiacon. A projekt célja a migránsokat segítő szervezetek szakértői tudásának és tapasztalatának felhasználása volt, amelynek segítségével egy kézikönyvet dolgoztak ki, amelynek célja, hogy lehetővé tegye tájékoztatási, tanácsadási és orientációs szolgálatatók részére, hogy a migránsok számára magasabb színvonalú képzést és javult foglalkoztatási eredményt hozzanak létre. Az Európai Migráns Tanácsadó Kézikönyv (EMAT) egyének és szervezetek számára nyújt eszköztárat mások munkakeresésének segítésére. Célja, hogy segítse őket a migránsokkal való munkában az Európai Unión belüli munkakeresés folyamatában. www.migrant-toolkit.eu (Projekt időtartama: 2012-2013) 

I_REF_SoS

I_REF_SoS a fiatal menekültek (16-24 éves) társadalmi támogatásának és gyors társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának hatékony rendszerét igyekszik kifejleszteni. A projekt ezért koncepciókat dolgoz ki és szolgáltatásokat nyújt a kedvezményezetteknek a menekültek útja során. A fő koncepció, hogy a fiatal menekültek hatékonyan és hatásosan töltsék el az idejüket a befogadó országokban, ami elősegíti majd az integrációjukat a végső célállomásukon.

Coach4You

A Coach4You projekt bebizonyította, milyen módon lehet a tanácsadás (coaching) felbecsülhetetlen készség a képzők számára, és elősegítette, hogy a képzők fejlesszék a tanulási és coaching készségeiket, ezáltal szélesebb rétegek számára is elérhetővé tette a tanácsadást. www.coach4u-project.eu (Projekt időtartama: 2014. január – 2015. december)