DiversitAS

DiversitAS (Diversity - Migration - Education) on tieteellisesti suuntautunut keskus Leibnizin yliopiston Hannoverin monimuotoisuuden, maahanmuuton ja koulutuksen tutkimukseen ja opetukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta ja yhteenliittämisestä. www.diversitas.uni-hannover.de/273.html (vuodesta 2012, vuodesta 1985 Interpaed)

EMAT

EMAT-hankkeessa pyrittiin vastaamaan haasteisiin, jotka johtuivat maahanmuuttajien ja heidän perheidensä riiston, työttömyyden ja työttömyydestä johtuvien vakavien ongelmien ratkaisuun Euroopan työmarkkinoilla. Sen tavoitteena oli hyödyntää siirtotyöläisten tukiorganisaatioiden asiantuntemusta ja kokemusta sellaisen työkalupaketin kehittämiseksi, jonka avulla tiedotus, neuvonta ja ohjaus (IAG) tarjoavat parannusta siirtolaisten koulutusta sekä koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia. Eurooppalaisten maahanmuuttajien neuvonantajien työkalupakki (EMAT) on joukko työkaluja henkilöille ja organisaatioille, jotka neuvovat muita siitä, miten löytää työpaikkoja. Sen tarkoituksena on tukea heitä työskentelemään sellaisten maahanmuuttajien kanssa, jotka hakevat työtä toisessa uudessa Euroopan unionin (EU) maassa. www.migrant-toolkit.eu (kesto: 2012 - 2013)

I_ReF_SoS

it.eu (Kesto: 2012-2013) I_REF_SoS pyrkii edistämään tehokasta järjestelmää sosiaalisen tuen ja nuorten pakolaisten (16-24-vuotiaiden) integroimiseksi nopeasti isäntämaiden yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Hanke kehittää käsitteitä, jakaa toimia ja toimittaa palveluja edunsaajille koko pakolaismatkailun ajan. Pääkonsepti on vaikuttavuus ja tehokas ajan käyttö nuorten pakolaisten viettämissä vastaanottajavaltioissa tukemaan heidän integroitumistaan lopulliseen määränpäänsä. (Duration: 10 / 2017-09 / 2019) Coach4You-projekti osoitti, miten valmennus voi olla arvokas taito kasvattajille ja helpottaa heidän pääsyään oppimiseen ja valmennustaitoihin, joten valmennus on käytettävissä suuremmalle väestölle. www.coach4u-project.eu (Kesto: 01/2014 - 12/2015)

Coach4You

Coach4You-projekti osoitti, millä lailla valmennus voi olla korvaamaton taito kasvattajille/opettajille ja siten helpottaa heidän työtään pääsyllä oppimisen ja valmennuksen taitoihin. Em. johdosta valmennus on käytettävissä suuremmalla osalla väestöä. www.coach4u-project.eu (Kesto: 01/2014 - 12/2015)