Muut osallistujat

"MaWIC-hanketta tukee asiantuntijoiden, sidosryhmien ja kumppaneiden edustama konsultoiva verkosto, johon kuuluvat muun muassa tutkijat, työnantajat, työmarkkinaosapuolten edustajat sekä toimivaltaisten elinten ja politiikkojen edustajat. Neuvoa-antava verkosto tukee konsortiota vastaamalla lyhyisiin kyselyihin ja osallistumalla virtuaalisiin kokouksiin projektityöhön liittyvistä keskeisistä aiheista.