Delta

MaWIC-projektet stöds av ett rådgivande nätverk bestående av experter, intressenter och multiplikatorer. Det är bland annat forskare, arbetsgivare, företrädare för arbetsmarknadens parter eller representanter för behöriga organ. Det rådgivande nätverket stöder konsortiet genom att svara på frågor och delta i virtuella möten om viktiga ämnen som rör projektarbete.