MaWIC European Online Conference Successfully Completed

On 25 June 2020, the MaWIC consortium held its final project conference. Due to the Corona situation, the conference was held online.
Together with participants from six countries, we discussed how...

MaWI-Coach pilot course successfully completed

The MaWICoach pilot training has recently finished. 15 participants from Finland, Spain and Germany completed all the modules of the course and received their certificates. The newly acquired...

MaWIC Integration Support Toolbox is now online!

MaWIC Integration Support Toolbox is now online!

MaWIC - Maahanmuuton- ja työllistymisen integrointi sujuvasti pätevän henkilöstön ja oikeiden käsitteiden kanssa

© Fotalia / Mila Supynska

"Integraatio työelämän kautta" on yksi menestyksen kulmakivistä, jotta voidaan varmistaa maahanmuuttajien / pakolaisten integroituminen yleisesti uuteen asuinympäristöönsä uudessa maassa. Integroituminen yhteiskuntaan työn kautta ei kuitenkaan voi päättyä työsopimuksen allekirjoittamiseen, jotta integraatio onnistuisi kokonaisuudessaan. Integroituminen työelämään on vuorovaikutteinen prosessi, joka vaatii kaikkien osapuolten ponnisteluja: työntekijän, työnantajan, yrityksen muun henkilöstön ja joillakin osa-alueilla myös yritysten asiakkaiden. Lisäksi erilaiset käytännön- ja lainsäädännön näkökohdat sekä kulttuurienväliset- ja yhteiskunnalliset prosessit ovat avainasemassa, jotta voidaan luoda kotoutumissuunnitelma erityisesti työelämään integroitumisen kannalta.

 

Maahanmuuttajille tarjotaan helposti kotouttamis- ja kielikoulutusta, ammatillista koulutusta ja autetaan työllistymään, mutta nämä toimenpiteet eivät pelkästään välttämättä riitä kestävään työhön sitoutumiseen ja kokonaisvaltaiseen integroitumiseen yhteiskuntaan. Tätä haastetta MaWIC -hanke käsittelee ja hankkeessa haetaan asiaan ratkaisua työpaikan kautta toimivan valmennuksen avulla. Hankkeessa luodaan profiili "Maahanmuuton- ja integraation koutsi" (MaWICoach) ja kehitetään profiilia vastaava koulutus. MaWICoachin tehtävänä on tukea henkilöitä tarjoten työnantajille ja maahanmuuttajille tarvittavaa ohjausta ja valmennusta työpaikan kautta meneillään olevaan integroitumisprosessiin. Tulevat MaWIC-valmentajat ovat aikuisoppilaitosten opettajia ja ammatillisten oppilaitosten kouluttajia, HR-johtajia ja työpaikan perehdyttäjiä (esim. vanhempia alan asiantuntijoita, ketkä voivat käyttää työaikaansa työyhteisön kehittämiseen ja tukemiseen) , jotka vastaavat uusien työntekijöiden työympäristöön integroitumisesta.

Mitä teemme hankkeessa?

Työelämään integrointi on keskeinen osa integraatioprosessien kestävyyttä ja työnantajien, maahanmuuttajien ja ammatillisten kollegojen kohtaamaa haastetta. Tästä syystä MaWIC kehittää erilaisia ​​ratkaisuja helpottaakseen työpaikan integrointia kolmen vuoden projektikaudella!

© Flaticon, designed by Freepik

"Maahanmuutto- ja työelämän integraatiokoutsit" (MaWICoaches) ovat keskeisessä asemassa maahanmuuttajien onnistuneesta integroitumisesta työelämään. Heidän roolinsa on kehitetty projektin alussa muodostamalla profiilia, johon sisältyy vaadittuja tietoja, taitoja ja osaamista.

© Flaticon, designed by Freepik

MaWIC-koulutusohjelma "Maahanmuutto- ja työelämän integraatiokoutsi" on kehitetty ja se käyttää monenlaisia ​​toisiinsa yhdistettyjä elementtejä, kuten käännetyn luokkahuoneen, etäopetuksen, työperustaisen oppimisen, kansainvälisen oppimisen ja luokkakoulutuksen.

© Flaticon, designed by Freepik

MaWI-Coach -profiiliin liittyen projektikumppanit määrittelevät työpaikalle integraatiokonseptin, jossa annetaan työnantajille asianmukaisia ​​työkaluja ja välineitä ohjaukseen. Lisäksi laaditaan maahanmuutto- ja integraatiotuelle suositus, jossa käsitellään siirtotyöläisten oman työpaikan osuutta integraatiossa, joka täydentää julkista kotouttamispolkua integroimiseksi paikallisyhteisöihin. Suosituksen  ja integroitujen työkalujen tarkoituksena on tukea integraatiossa maahanmuutto- ja työelämän työntekijöitä ja niitä, jotka täyttävät tällaiset tehtävät maahanmuuttajien ja heidän työnantajiensa arjessa.

© Flaticon, designed by Freepik

MaWIC tekee suosituksia politiikasta ja käytännöistä varmistaakseen maahanmuuttajien kestävän integroinnin työpaikoilla. Kansainvälinen konsortio tuottaa ohjeita mikro-, meso- ja makrotasolla sovellettavaksi yrityksissä, työmarkkinaosapuolilla, eri kamareilla ja politiikassa hyödyntämällä projektin tuloksia ja näkökulmia.

Kumppanit

MaWIC-projektia hoitaa kuusi yhteistyökumppania, joilla on kokemusta integraatiosta terveydenhuollon, liikenteen ja logistiikan sekä autoteollisuuden alalla.